MEMORIAŁ 1990 - 1999

01.09.1990 Leszno IV Finał ZOTEGO KASKU Memoriał 
Alfreda Smoczyka

 

1

Zenon Kasprzak

Leszno

3

3

3

3

1

13

2

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

1

3

3

2

3

12+3

3

Roman Jankowski

Leszno

3

2

1

3

3

12+2

4

Mirosław Korbel

Rybnik

0

2

2

3

3

10

5

Eugeniusz Skupień

Rybnik

0

T

3

2

3

8

6

Zbigniew Krakowski

Leszno

2

1

2

1

2

8

7

Ryszard Dołomisiewicz

Bydgoszcz

0

2

3

2

0

7

8

Piotr Pawlicki

Leszno

2

3

2

T

U

7

9

Antoni Skupień

Rybnik

3

0

0

1

2

6

10

Henryk Bem

Rybnik

1

T

0

3

2

6

11

Janusz Stachyra

Rzeszów

1

3

2

D

R

6

12

Jan Krzystyniak

Rzeszów

3

2

1

D

R

6

13

Robert Sawina

Toruń

1

1

1

2

1

6

14

Jarosław Olszewski

Gdańsk

2

U

D

1

2

5

15

Jacek Gomólski

Gniezno

2

W

1

0

1

4

16

Slawomir Drabik

Częstochowa

0

0

D

1

0

1

R1

Adam Łabędzki

Leszno

1

1

1

 

 

3

R2

Paweł Jąder

Leszno

0

0

0

 

 

0

 

66,4 A Skupień Olszewski Bem Drabik
66,0 Krzystyniak Gomólski Sawina E Skupień

66,0 Kasprzak Krakowski Korbel Gollob

66,0 Jankowski Pawlicki Stachyra Dołomisiewicz

66,4 Stachyra Korbel Łabędzki A Skupień

66,3Kasprzak Jankowski Sawina Jąder

66,5 Pawlicki Krzystyniak Krakowski Olszewski – u

66,6 Gollob Dołomisiewicz  Łabędzki Drabik
66,7 Dołomisiewicz Krakowski Sawina A Skupień
67,2 Gollob Pawlicki Gomólski Bem
67,4 E Skupień Korbel Jankowski Olszewski – d
67,1 Kasprzak Stachyra Krzystyniak  Drabik – d
74,4 Jankowski Gollob A Skupień Krzystyniak – d
66,9 Bem E Skupień Krakowski Stachyra – d
67,4 Kasprzak Dołomisiewicz Olszewski Gomólski
67,7 Korbel Sawina Drabik Jąder
68,1 E Skupień A Skupień Kasprzak Pawlicki – u
68,2 Korbel Bem Łabędzki Dołomisiewicz
68,3 Gollob Olszewski Sawina Jąder
68,4 Jankowski Krakowski Gomólski Drabik
68,0 Gollob Jankowski

16.061991. Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

1

Piotr Świst

Gorzów Wlkp.

3

3

1

3

3

13

2

Piotr Pawlicki

Leszno

3

3

3

U

3

12+3

3

Jarosław Szymkowiak

Zielona Góra

2

1

3

3

3

12+2

4

Jan Krzystyniak

 Rzeszów

3

1

2

3

2

11

5

Jacek Krzyżaniak

Toruń

3

2

3

2

1

11

6

Adam Łabędzki

Leszno

2

3

3

1

0

9

7

Ryszard Dołomisiewicz

Bydgoszcz

1

3

W

2

2

8

8

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

1

2

2

D

2

7

9

Zbigniew Krakowski

Leszno

0

1

2

3

0

6

10

Miroslaw Korbel

Rybnik

1

2

D

1

2

6

11

Ryszard Franczyszyn

Gorzów Wlkp.

2

1

1

1

1

6

12

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

W

D

2

0

3

5

13

Zenon Kasprzak

Leszno

2

D

1

2

D

5

14

Robert Sawina

Toruń

0

2

0

2

0

4

15

Jacek Brucheiser

Ostrów Wlkp.

1

0

0

0

1

2

16

Eugeniusz Skupień

Rybnik

D

D

W

R

R

0

R1

Dariusz Łowicki

Leszno

1

 

 

 

 

1

R2

Sławomir Rypień

Leszno

1

 

 

 

 

1

65,1 Krzystyniak Franczyszyn Korbel Krakowski
64,4 Pawlicki Szymkowiak Gollob Huszcza – w
64,6 Świst Łabędzki Brucheiser Skupień – d
64,8 Krzyżaniak Kasprzak Dołomisiewicz Sawina
64,9 Pawlicki Sawina Franczyszyn Skupień – d
64,6 Świst Krzyżaniak Krakowski Huszcza – d
65,2 Łabędzki Korbel Szymkowiak Kasprzak – d
64,6 Dołomisiewicz Gollob Krzyżaniak Brucheiser
65,6 Łabędzki Huszcza Franczyszyn Dołomisiewicz – w
65,4 Pawlicki Krakowski Kasprzak Brucheiser
66,1 Krzyżaniak Gollob Korbel – d – Skupień – w
64,8 Szymkowiak Krzystyniak Świst Sawina
65,1 Szymkowiak Krzyżaniak Franczyszyn Brucheiser
64,9 Krakowski Sawina Łabędzki Gollob – d
65,4 Świst Dołomisiewicz Korbel  Pawlicki – u
65,5 Krzystyniak Kasprzak Łowicki Huszcza
65,7 Świst Gollob Franczyszyn Kasprzak – d
64,6 Szymkowiak Dołomisiewicz Rypień Krakowski
65,2 Huszcza Korbel Brucheiser Sawina

64,5 Pawlicki Krzystyniak Krzyżaniak Łabędzki
65,4 Pawlicki Szymkowiak14.06.1992 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

 

 

1

Jarosław Szymkowiak

Zielona Góra

3

3

3

3

3

15

2

Jacek Rempała

Tarnów

3

2

3

3

2

13

3

Zenon Kasprzak

Leszno

3

2

2

2

2

11

4

Roman Jankowski

Leszno

3

3

1

D

3

10

5

Jacek Gollob

Bydgoszcz

1

2

3

3

1

10

6

Zbigniew Krakowski

Leszno

1

3

2

3

0

9

7

Robert Ralis

Leszno

1

2

2

2

1

8

8

Adam Fajfer

Gniezno

2

3

0

0

2

7

9

Jacek Gomólski

Gniezno

2

1

2

2

0

7

10

Waldemar Cieślewicz

Bydgoszcz

0

1

W

2

3

6

11

Eugeniusz Skupień

Rybnik

2

1

3

0

D

6

12

Dariusz Łowicki

Leszno

2

D

0

1

3

6

13

Mirosław Korbel

Rybnik

1

1

1

1

2

6

14

Waldemar Cisoń

Piła

0

0

0

1

1

2

15

Piotr Grycaj

Leszno

D

0

1

0

1

2

16

Maciej Jaworek

Zielona Góra

0

0

1

D

R

1

R1

Sławomir Rypień

Leszno

T

 

 

 

 

0

 

 66,1 Jankowski Fajfer Gollob  Grycaj – d

64,7 Rempała Skupień Krakowski Jaworek

65,3 Kasprzak Gomólski Korbel Cieślewicz

66,0 Szymkowiak Lowicki Ralis Cisoń

66,1 Jankowski Rempała Korbel Cisoń

65,3 Szymkowiak Kasprzak Skupień Grycaj
66,1 Fajfer Ralis Gomólski Jaworek
66,2 Krakowski Gollob Cieślewicz Łowicki – d
65,8 Skupień Gomólski Jankowski  Łowicki
66,7 Rempała Ralis Grycaj  Cieślewicz – w
65,7 Szymkowiak Krakowski Korbel Fajfer
65,9 Gollob Kasprzak Jaworek Cisoń
67,2 Szymkowiak Cieślewicz Jankowski – d Jaworek – d
66,3 Krakowski Gomólski Cisoń Grycaj
65,7 Rempała Kasprzak Łowicki Fajfer
66,3 Gollob Ralis Korbel Skupień
67,1 Jankowski Kasprzak Ralis Krakowski
67,0 Łowicki Korbel Grycaj  Skupień – d
67,5 Cieślewicz Fajfer Cisoń Skupień – d
 

66,9 Szymkowiak Rempała Gollob Gomólski

 

10.06.1993 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

1

Greg Hancock

Leszno  USA

2

2

3

3

3

13

2

Zenon Kasprzak

Leszno

3

3

3

1

3

13

3

Jacek Krzyżaniak

Toruń

2

3

3

3

2

13

4

Tomasz Bajerski

Toruń

2

2

3

2

3

12

5

Jarosław Szymkowiak

Zielona Góra

3

D

0

3

3

9

6

Jacek Rempala

Tarnów

0

2

2

3

2

9

7

Vladimir Kalina

Czechy

3

3

1

0

2

9

8

Roman Jankowski

Leszno

3

0

0

2

2

7

9

Dariusz Śledź

Wrocław

2

1

0

2

D

5

10

Adam Pawliczek

Rybnik

T

W

2

2

1

5

11

Roman Matousek

Leszno Czechy

1

D

2

1

1

5

12

Philippe Berge

Rybnik Francja

1

1

0

1

1

4

13

Grzegorz Rempała

Tarnów

0

1

2

0

0

3

14

Mirosław Korbel

Rybnik

1

1

1

0

0

3

15

Ronnie Correy

USA

D

0

1

1

R

2

16

Wojciech Załuski

Wrocław

U

T

1

0

0

1

R1

Robert Mikolajczak

Leszno

1

2

 

 

 

3

R2

Dariusz Łowicki

Leszno

3

1

 

 

 

4

65,3 Jankowski Bajerski Korbel Załuski – u
64,4 Szymkowiak Hancock Matousek J.Rempała

64,8 Kasprzak Krzyżaniak Berge G. Rempała

65,2 Kalina Śledź Mikolajczak Correy – d

65,4 Łowicki Hancock Berge Jankowski 

65,2 Kasprzak J Rempała Korbel Correy

65,4 Krzyżaniak Bajerski Śledź Szymkowiak – d
66,1 Kalina Mikołajczak G Rempała Matousek – d

65,5 Krzyżaniak J Rempala Kalina Jankowski

64,9 Hancock G Rempała Korbel Śledź

65,3 Bajerski Matousek Correy Berge

66,7 Kasprzak Pawliczek Załuski Szymkowiak

66,3 Szymkowiak Jankowski Correy G Rempała

65,0 Krzyżaniak Pawliczek Matousek Korbel

65,8 Hancock Bajerski Kasprzak Kalina

66,9 J Rempala Śledź Berge Załuski

66,8 Kasprzak Jankowski Matousek Śledź – d

66,9 Szymkowiak Kalina Berge Korbel

65,9 Bajerski J Rempała Pawliczek G Rempała

65,8 Hancock Krzyżaniak Łowicki Załuski

67,1 Szymkowiak J Rempala Kalina

66,0 Hancock Kasprzak Krzyżaniak01.10. 1994 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka
 


1

Rafał Dobrucki

Piła

3

3

3

2

3

14

2

Rif Saitgariejew

Ostrów Wlkp / Rosja

3

3

2

3

2

13

3

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

2

3

1

3

2

12

4

Jacek Gollob

Bydgoszcz

2

2

3

2

2

11

5

Adam Łabędzki

Leszno

3

2

D

2

3

10

6

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

3

3

1

2

0

9

7

Sławomir Drabik

Częstochowa

0

D

1

3

3

7

8

Piotr Świst

Gorzów Wlkp

2

1

0

3

1

7

9

Roman Jankowski

Leszno

1

2

2

0

2

7

10

Jan Krzystyniak

Piła

1

0

3

1

1

6

11

Adam Fajfer

Gniezno

1

2

0

0

2

5

12

Janusz Stachyra

Częstochowa

1

1

1

1

1

5

13

Robert Sawina

Gdańsk

0

0

3

1

0

4

14

Robert Mikołajczak

Leszno

2

1

0

1

0

4

15

Jacek Rempała

Tarnów

W

1

2

0

1

4

16

Dariusz Łowicki

Leszno

0

0

2

0

0

2

R1

Adam Skórnicki

Leszno

 

 

 

 

 

NS

R2

Damian Baliński

Leszno

 

 

 

 

 

NS

 

 66,7 Saitgariejew T Gollob Fajfer Sawina
66,1 Łabędzki J Gollob Stachyra Łowicki

65,6 Dobrucki Świst Krzystyniak Drabik

66,3 Huszcza Mikołajczak Jankowski Rempała – w

65,1 T Gollob Łabędzki Rempała Drabik – d

65,2 Saitgariejew Jankowski Świst Łowicki

66,1 Huszcza Fajfer Stachyra Krzystyniak

65,7 Dobrucki J Gollob Mikołajczak Sawina

65,7 Krzystyniak Łowicki T Gollob Mikołajczak

65,4 Dobrucki Saitgariejew Huszcza Łabędzki

65,4 J Gollob Jankowski Drabik Fajfer

66,6 Sawina Rempała Stachyra Świst

65,0 T Gollob Dobrucki Stachyra Jankowski

65,6 Saitgariejew J Gollob Krzystyniak Rempała

66,0 Świst Łabędzki Mikołajczak Fajfer

   66,3 Drabik Huszcza Sawina Łowicki

  66,5 T Gollob J Gollob Świst Huszcza

  65,1  Drabik Saitgariejew Stachyra Mikołajczak

  67,4 Dobrucki Fajfer Rempała Łowicki

 65,0 Łabędzki Jankowski Krzystyniak Sawin

Puchar Edmunda Wojciechowskiego

67,5 Łabędzki Dobrucki Mikołajczak Fajfer

Puchar Firmy Royal

67,5 T Gollob Saitgariejew Dobrucki J Gollob

 

15.07.1995 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

 

 

1

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

3

3

3

1

3

13+3

2

ADAM ŁABĘDZKI

LESZNO

3

2

3

2

3

13+2

3

Rafał Dobrucki

Piła

0

3

3

3

3

12+3

4

ROMAN JANKOWSKI

LESZNO

3

3

3

2

1

12+2

5

Piotr Paluch

Gorzów Wlkp.

2

1

2

3

2

10

6

Jacek Krzyżaniak

Toruń

3

D

0

3

2

8

7

Jan Krzystyniak

Pila

1

3

2

2

0

8

8

Jacek Gollob

Bydgoszcz

2

2

1

U

3

8

9

ANDRIEJ KOROLEW

LESZNO

2

1

1

3

D

7

10

DAMIAN BALIŃSKI

LESZNO

W

2

2

2

1

7

11

Piotr Protasiewicz

Wrocław

1

2

1

D

2

6

12

Mark Lemon

Australia

2

1

2

D

R

5

13

Jacek Rempała

Tarnów

0

1

0

1

2

4

14

Grzegorz Rempała

Tarnów

1

0

0

1

1

3

15

Dariusz Śledź

Wroclaw

0

U

1

1

0

2

16

Paweł Jąder

Łódź

1

T

0

0

W

1

R1

ZBIGNIEW KRAKOWSKI

LESZNO

D

 

 

 

 

0

R2

MARIUSZ SZMANDA

LESZNO

0

 

 

 

 

0

 

62,2 T Gollob Korolew G. Rempała Baliński – w

62,4 Krzyżaniak Lemon Protasiewicz Śledź

64,0 Jankowski J. Gollob Krzystyniak Dobrucki

63,7 Łabędzki Paluch Jąder J Rempała

63,2 T. Gollob J. Gollob J Rempała Krzyżaniak – d

        Jankowski Łabędzki Korolew  Śledź – u

63,1 Krzystyniak Protasiewicz Paluch G. Rempała

63,2 Dobrucki Baliński Lemon Krakowski – d

63,2 T. Gollob Krzystyniak Śledź Jąder

63,1 Dobrucki Paluch Korolew Krzyżaniak

64,0 Łabędzki Lemon J. Rempała G. Rempała

64,4 Jankowski Baliński Protasiewicz J. Rempała

63,8 Dobrucki Łabędzki T. Gollob Protasiewicz – d

65,0 Korolew Krzystyniak J. Rempała Lemon – d

65,1 Krzyżaniak Jankowski G. Rempała Jąder

65,2 Paluch Baliński Śledź J. Gollob – u
64,8 T. Gollob Paluch Jankowski Szmanda
65,1 J. Gollob Protasiewicz Korolew – d  Jąder – w
64,4 Dobrucki J. Rempała G. Rempala Śledź
65,0 Łabędzki Krzyżaniak  Baliński Krzystyniak
65,0 Dobrucki Jankowski
64,8 T. Gollob Łabędzki

 

15.09.1996 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

 

1

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

3

3

3

3

3

15

2

Rafał Dobrucki

Piła

3

3

1

3

3

13

3

ADAM SKÓRNICKI

Leszno

1

2

2

3

3

11

4

Tomasz Bajerski

Toruń

1

1

3

3

1

9

5

Robert Sawina

Gniezno

3

2

2

2

0

9

6

Jacek Gollob

Bydgoszcz

2

2

3

U

2

9

7

Jacek Rempała

Tarnów

2

3

2

1

1

9

8

LEIGH ADAMS

Leszno

1

3

1

2

2

9

9

Piotr Świst

Gorzów Wlkp

3

1

T

1

2

7

10

Zenon Kasprzak

Rawicz

0

D

3

0

3

6

11

Jacek Krzyżaniak

Toruń

0

2

2

1

0

5

12

ROMAN JANKOWSKI

Leszno

2

1

D

2

0

5

13

Dariusz Śledź

Wrocław

2

U

0

2

1

5

14

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

0

1

1

D

2

4

15

DARIUSZ ŁOWICKI

Leszno

1

0

1

0

1

3

16

Paweł Jader

Gniezno

D

D

0

1

0

1

R1

ROBERT MIKOLAJCZAK

Leszno

0

 

 

 

 

0

 

64,8 Świst Śledź Łowicki Huszcza

64,9 Sawina J. Gollob Skórnicki Krzyżaniak

65,6 T. Gollob Jankowski Adams Jąder – d

64,3 Dobrucki Rempała Bajerski Kasprzak

66,5 Adams Skórnicki Bajerski Łowicki

67,4 Rempała Krzyzaniak Jankowski Śledź –

67,2 Dobrucki Sawina Świst Jąder – d

68,5 T. Gollob J. Gollob Huszcza Kasprzak – d

66,8 Kasprzak Krzyżaniak Łowicki Jąder

65,8 T. Gollob Skórnicki Dobrucki Śledź

65,8 J. Gollob Rempała Adams Mikołajczak Świst – t

65,2 Bajerski Sawina Huszcza Jankowski – d

66,8 T. Gollob Sawina Rempala Łowicki

66,4 Bajerski Śledź Jąder J. Gollob – u

66,8 Skórnicki Jankowski Śledź Kasprzak

65,7 Dobrucki Adams Krzyżaniak Huszcza – d

65,4 Dobrucki J. Gollob Łowicki Jankowski

66,7 Kasprzak Adams Śledź Sawina

65,9 T. Gollob Świst Bajerski Krzyżaniak

                  67,4 Skórnicki Huszcza Rempała Jąder

05.10.1997 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

1

Roman Jankowski

Leszno

3

2

2

3

3

13

2

Rafał Dobrucki

Piła

3

3

3

D

3

12

3

Damian Baliński

Leszno

3

3

3

2

T

11+3

4

Adam Skórnicki

Leszno

3

2

3

1

2

11+2

5

Sean Wilson

Anglia

1

2

3

3

2

11+D

6

Brian Karger

Dania

2

3

1

2

2

10

7

Nicky Pedersen

Dania

1

1

1

3

3

9

8

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

2

1

2

2

1

8

9

Robert Mikołajczak

Leszno

2

0

d

3

2

7

10

Maciej Jąder

Leszno

0

3

2

0

1

6

11

Dariusz Śledź

Wrocław

1

0

0

2

3

6

12

Mirosław Kowalik

Toruń

1

1

2

1

1

6

13

Jacek Rempała

Tarnów

0

2

1

1

1

5

14

Robert Sawina

Toruń

2

0

0

D

R

2

15

Andrzej Korolew

Leszno

U

1

D

1

D

2

16

Zenon Kasprzak

Rawicz

0

D

1

0

0

1

R1

Dariusz Łowicki

Ostrów Wlkp

D

 

 

 

 

0

R2

Tomasz Łukaszewicz

Kraków

O

 

 

 

 

0

62,5 Jankowski Huszcza Śledź Rempala

61,5 Skórnicki Sawina Wilson Jąder

62,8 Dobrucki Mikołajczak Pedersen Kasprzak

62,4 Baliński Karger Kowalik Korolew – u

61,2 Dobrucki Jankowski Kowalik Sawina

                  62,9 Karger Wilson Huszcza Mikołajczak
                  61,9 Baliński Skórnicki Pedersen Śledź

62,3 Jader Rempała Korolew Kasprzak – d

62,6 Wilson Jankowski Pedersen Korolew – d

62,7 Baliński Huszcza Kasprzak Sawina

62,9 Dobrucki Jader Karger Śledź

63,2 Skórnicki Kowalik Rempała Mikolajczak

62,4Jankowski Karger Skórnicki Kasprzak

63,1 Pedersen Huszcza Kowalik Jąder

63,3 Mikołajczak Śledź Korolew Sawina –d

63,2 Wilson Baliński Rempała Dobrucki – d

63,6 Jankowski Mikołajczak Jąder Łowicki – d

62,8 Dobrucki Skórnicki Huszcza Korolew – d

63,6 Śledź Wilson Kowalik Kasprzak

64,1 Pedersen Karger Rempała Łukaszewicz

 

63,5 Baliński Skórnicki Wilson – d

02.08.1998 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka


1

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

3

3

3

3

3

15

2

Hans Nielsen

Dania

3

3

2

3

3

14

3

Piotr Świst

Rzeszów

2

2

3

3

2

12

4

Sebastian Ułamek

Częstochowa

3

1

3

3

0

10

5

Roman Jankowski

Leszno

1

2

3

1

2

9

6

Jacek Gollob

Bydgoszcz

3

2

W

2

0

7

7

Ronnie Correy

USA

1

1

2

1

2

7

8

Brian Andersen

Dania

1

2

1

2

1

7

9

Sean Wilson

Anglia

2

3

1

0

0

6

10

Piotr Protasiewicz

Bydgoszcz

1

1

D

1

3

6

11

Adam Skórnicki

Leszno

2

0

0

0

3

5

12

Robert Dados

Grudziądz

2

3

W

D

R

5

13

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

0

0

2

2

1

5

14

Rafał Dobrucki

Piła

0

0

1

2

2

5

15

Robert Mikolajczak

Leszno

0

1

2

0

0

3

16

Damian Baliński

Leszno

D

D

0

R

R

0

R1

Dariusz Łowicki

Leszno

1

1

 

 

 

2

R2

Maciej Jąder

Leszno

1

 

 

 

 

1

 

(61,8) T. Gollob, Dados, Jankowski, Huszcza

(61,4) Ułamek, Wilson, Correy, Baliński (d/4)

(62,4) J. Gollob, Skórnicki, Andersen, Dobrucki

(60,8) Nielsen, Świst, Protasiewicz, Mikołajczak

(61,3) Nielsen, Jankowski, Ułamek, Dobrucki

(62,0) Dados, Świst, Correy, Skórnicki

         (62,7) Wilson, Andersen, Mikołajczak, Huszcza

         (61,9) T. Gollob, J. Gollob, Protasiewicz, Baliński (d/3)

         (62,3) Jankowski, Correy, Andersen, Protasiewic

         (62,9) Ułamek, Mikołajczak, J. Gollob (w2), Dados (w/su)

        (62,6) Świst, Huszcza, Dobrucki, Baliński

        (61,8) T. Gollob, Nielsen, Wilson, Skórnicki

        (63,0) Świst, J. Gollob, Jankowski, Wilson

       (62,3) Nielsen, Andersen, Łowicki, Dados (d/3)

      (63,0) Ułamek, Huszcza, Protasiewicz, Skórnicki

      (62,8) T. Gollob, Dobrucki, Correy, Mikołajczak

      (64,5) Skórnicki, Jankowski, Jąder, Mikołajczak

     (63,3) Protasiewicz, Dobrucki, Łowicki, Wilson

     (62,9) Nielsen, Correy, Huszcza, J. Gollob

    (62,8) T. Gollob, Świst, Andersen, Ułamek

 

                                      Bieg memoriałowy

 

                     Franciszka Kutrowskiego i Jerzego Kowalskiego

                     (63,0) Andersen, Skórnicki, Correy, Jąder


11.07.1999  Leszno   MEMORIAŁ ALFREDA SMOCZYKA


 

1

Roman Jankowski

Leszno

3

2

3

3

3

14+3

2

Tomasz Gollob

Bydgoszcz

2

3

3

3

3

14+d

3

Robert Sawina

Gniezno

3

3

2

3

2

12+3

4

Adam Skórnicki

Leszno

3

1

3

3

2

12+2

5

Piotr Świst

Rzeszów

3

1

2

1

3

10

6

Piotr Protasiewicz

Bydgoszcz

2

2

3

2

1

10

7

Rafał Dobrucki

Piła

1

3

1

2

2

9

8

Adam Łabędzki

Wrocław

2

3

1

0

0

6

9

Sebastian Ułamek

Gdańsk

0

0

2

2

2

6

10

Ronni Pedersen

Leszno  DK

1

0

0

1

3

5

11

Patrik Dybeck

Szwecja

2

0

0

1

2

5

12

Krzysztof Jabłoński

Gniezno

d

2

0

2

0

4

13

Joachim Kugelmann

Niemcy

1

1

1

0

1

4

14

Robert Dados

Grudziądz

1

1

0

1

1

4

15

Jacek Gollob

Piła

0

2

1

D

0

3

16

Wiesław Jaguś

Toruń

0

0

2

0

0

2

R1

Mariusz Fierlej

Leszno

 

 

 

 

 

NS

R2

Maciej Jąder

Leszno

 

 

 

 

 

NS


 

1.(61,9) Jankowski, T. Gollob, Dados, Jaguś

2.(62,2) Skórnicki, Łabędzki, Dobrucki, J. Gollob

3.(62,3) Świst, Dybeck, Pedersen, Jabłoński (d/4)

4.(61,4) Sawina, Protasiewicz, Kugelmann, Ułamek

5.(62,2) Sawina, Jankowski, Skórnicki, Pedersen

6.(62,3) Dobrucki, Protasiewicz, Dados, Dybeck

7.(63,0) Łabędzki, Jabłoński, Kugelmann, Jaguś

8.(62,4) T. Gollob, J. Gollob, Świst, Ułamek

9.(62,6) Jankowski, Ułamek, Dobrucki, Jabłoński

10.  (63,3) Skórnicki, Świst, Kugelmann, Dados

11.  (62,4) Protasiewicz, Jaguś, J. Gollob, Pedersen

12.  (61,3) T. Gollob, Sawina, Łabędzki, Dybeck
(63,4) Jankowski, Protasiewicz, Świst, Łabędzki
(63,2) Sawina, Jabłoński, Dados, J. Gollob (d/2)
(64,5) Skórnicki, Ułamek, Dybeck, Jaguś
(63,5) T. Gollob, Dobrucki, Pedersen, Kugelmann

     (64,6) Jankowski, Dybeck, Kugelmann, J. Gollo
(64,7) Pedersen, Ułamek, Dados, Łabędzki

(64,5) Świst, Dobrucki, Sawina, Jaguś

(64,4) T. Gollob, Skórnicki, Protasiewicz, Jabłoński

Bieg dodatkowy o trzecie miejsce (66,4) Sawina, Skórnicki

Bieg dodatkowy o pierwsze miejsce (66,9) Jankowski, T. Gollob (d/st)
 


 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free