MEMORIAŁ 1970 - 1979

20.09.1970 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka 

Andrzej Wyglenda

Rybnik

3

3

3

3

3

15

Zdzisław Dobrucki

Leszno

3

2

3

3

3

14

Józef Jarmuła

Świętochłowice

U

3

3

3

2

11

Stanisław Kasa

Bydgoszcz

2

3

2

2

1

10

Jerzy Gryt

Rybnik

1

1

3

1

3

9

Jerzy Padewski

Gorzów Wlkp.

2

1

W

2

3

8

Wiktor Waloszek

Świętochłowice

1

1

2

2

2

8

Stanisław Bombik

Opole

3

1

1

2

0

7

Jerzy Kowalski

Leszno

U

2

2

1

2

7

Zbigniew Jąder

Leszno

0

D

1

3

2

6

Zbigniew Marcinkowski

Zielona Góra

3

2

U

0

1

6

Bogusław Nowak

Gorzów Wlkp.

1

2

2

1

0

6

Paweł Protasiewicz

Zielona Góra

2

0

1

1

1

5

Czesław Odrzywolski

Gniezno

2

0

1

0

1

4

Benedykt Kosek

Bydgoszcz

0

3

0

0

0

3

Stanisław Skowron

Opole

1

0

0

0

0

1

R1 Zdzisław Waliński

Leszno

 

 

 

 

 

ns

76,3 Wyglenda Padewski Waloszek Jąder

78,7 Marcinkowski Kasa Gryt Kowalski – u

78,3 Dobrucki Protasiewicz  Nowak Jarmuła – u

78,1 Bombik Odrzywolski Skowron  Kosek

76,2 Jarmuła Kowalski Bombik Jąder

76,4 Wyglenda Dobrucki Gryt Odrzywolski

77,8 Kasa Nowak Waloszek Skowron

77,6 Kosek Marcinkowski Padewski Protasiewicz – d

77,4 Gryt Nowak Jąder Kosek

76,8 Wyglenda Kowalski Protasiewicz Skowron

77,3 Jarmuła Waloszek Odrzywolski Marcinkowski – u

76,9 Dobrucki Kasa Bombik Padewski – d

78,0 Jąder Kasa Protasiewicz Odrzywolski

77,0 Wyglenda Bombik Nowak Marcinkowski

77,5 Dobrucki Waloszek Kowalski Kosek

77,4 Jarmuła Padewski Gryt Skowron

            78,3 Dobrucki Jąder Marcinkowski Skowron

            76,5 Wyglenda Jarmuła Kasa Kosek

            78,2 Gryt Waloszek Protasiewicz Bombik

            78,5 Padewski Kowalski Odrzywolski NowakPREZENTACJAWIKTOR WALOSZEK

Wyścig 1na czele Wiktor Waloszek Andrzej Wyglenda z prawej z tyłu Jerzy Padewski i Zbigniew Jąder

Józef Jarmuła    Andrzej Wyglenda Zdzisław Dobrucki  

24.10.1971 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka
Zdzisław Dobrucki

Leszno

3

3

3

3

2

14

Jerzy Szczakiel

Opole

3

U

3

3

3

12

Zbigniew Jąder

Leszno

2

2

2

3

3

12

Zbigniew Marcinkowski

Zielona Góra

3

3

3

0

2

11

Marek Cieślak

Częstochowa

2

3

3

2

1

11

Zygfryd Friedek

Opole

1

1

2

3

3

10

Alojzy Norek

Leszno

3

1

1

2

2

9

Zbigniew Podlecki

Gdańsk

0

3

0

1

2

7

Andrzej Tkocz

Rybnik

2

W

2

2

1

7

Paweł Protasiewicz

Zielona Góra

1

2

1

1

1

6

Jerzy Wilim

Rybnik

2

1

D

1

0

4

Andrzej Szostek

Częstochowa

U

2

1

0

1

4

Stanisław Kowalski

Gdańsk

0

1

0

D

2

3

Henryk Żyto

Gdańsk

1

D

D

2

D

3

Kazimierz Grudziński

Gniezno

1

0

1

1

0

3

Antoni Woryna

Rybnik

D

UR

R

R

R

0

Bernard Jąder

Leszno

2

2

0

U

 

4

 
                        73,1Dobrucki Cieślak Żyto Kowalski

77,1 Marcinkowski Z Jąder Friedek Woryna – d

76,8 Szczakiel Tkocz Protasiewicz Podlecki

77,0 Norek Wilim Grudziński Szostek – u

77,5 Dobrucki Szostek Friedek Szczakiel – u II

77,8 Cieślak B Jąder Norek Tkocz – w/su Woryna – u/R

76,8 Marcinkowski Protasiewicz Kowalski Grudziński

77,4 Podlecki Z Jąder Wilim Żyto – d

76,0 Dobrucki B Jąder Protasiewicz Wilim

78,8 Cieślak Friedek Grudziński Podlecki

76,8 Szczakiel Z Jąder Norek Kowalski

78,0 Marcinkowski Tkocz Szostek Żyto – d

75,4 Dobrucki Norek Podlecki Marcinkowski

77,6 Z Jąder Cieślak Protasiewicz Szostek

78,0 Friedek Tkocz Wilim Kowalski – d

77,5 Szczakiel Żyto Grudziński B Jąder

77,8 Z Jąder Dobrucki Tkocz Grudziński

               78,2 Szczakiel Marcinkowski Cieślak Wilim

               78,4 Podlecki Kowalski Szostek B Jąder – u

                        78,2 Friedek Norek Protasiewicz Żyto – d


Bieg 2 od lewej Woryna Friedek Z Jąder Marcinkowski

Na prowadzeniu Zdzisław Dobrucki


Zdzisław Dobrucki

Zbigniew Jąder  Zdzisław Dobrucki  Jerzy Szczakiel

22.10.1972 Leszno Memoriał Alfreda SmoczykaBernard Jąder  Zenon Plech  Marek Cieślak
 

Zenon Plech

Gorzów Wlkp.

3

3

3

3

3

15

Marek Cieślak

Częstochowa

1

2

3

3

3

12+3

Bernard Jąder

Leszno

2

3

2

3

2

12+2

Henryk Gluecklich

Bydgoszcz

3

2

2

2

3

12+1

Andrzej Jurczyñski

Częstochowa

3

0

3

2

2

10

Bogusław Nowak

Gorzów Wlkp.

0

2

2

3

3

10

Andrzej Tkocz

Rybnik

2

3

3

1

0

9

Jerzy Kowalski

Leszno

2

1

1

2

1

7

Jerzy Gryt

Rybnik

3

2

0

1

0

6

Jerzy Padewski

Gniezno

1

3

0

D

2

6

Stanisław Kasa

Bydgoszcz

1

1

1

1

2

6

Antoni Woryna

Rybnik

2

1

1

1

1

6

Ryszard Fabiszewski

Gorzów Wlkp.

0

1

2

2

U

5

Zbigniew Marcinkowski

Zielona Góra

1

0

1

0

1

3

Antoni Fojcik

Rybnik

0

0

0

0

1

1

Alojzy Norek

Leszno

0

0

0

0

R

0

Antoni Heliński  R1

Leszno

0

 

 

 

 

0

75,7 Plech Tkocz Cieślak Nowak

77,0 Gluecklich Jąder Marcinkowski Norek

77,5 Jurczyński Kowalski Kasa Fojcik

78,8 Gryt Woryna Padewski Fabiszewski

76,1 Plech Gluecklich Fabiszewski Jurczyński

76,8 Jąder Cieślak Woryna Fojcik

77,6 Padewski Nowak Kasa Marcinkowski

77,4 Tkocz Gryt Kowalski Norek

76,5 Plech Jąder Kasa  Gryt

77,3 Cieślak Gluecklich Kowalski Padewski

77,2 Jurczyński Nowak Woryna Norek

78,2 Tkocz Fabiszewski  Marcinkowski Fojcik

77,5 Plech Kowalski Woryna  Marcinkowski

77,8 Cieślak Fabiszewski Kasa Norek

77,8 Nowak Gluecklich Gryt  Fojcik

77,6 Jąder Jurczyński Tkocz Padewski – d
77,7 Plech Padewski Fojcik Heliński Norek ns
78,0 Cieślak Jurczyński Marcinkowski Gryt
77,5 Nowak Jąder Kowalski Fabiszewski – u
78,2 Gluecklich Kasa Woryna Tkocz
78,0 Cieślak Jąder Gluecklich
Puchar  ZMS start najmłodszych uczestników memoriału

77,9 Plech  Jąder Tkocz Nowak – dParada przed Memoriałem

Bernard Jąder   Jerzy Kowalski

Na czele Gluecklich Marcinkowski B Jąder Norek

Wyścig 4 od lewej Fabiszewski Padewski Woryna Gryt

Bernard Jąder Zenon Plech Marek Cieślak

07.10.1973 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka

Bernard Jąder

Leszno

3

3

3

3

3

15

Zenon Plech

Gorzów Wlkp.

3

3

3

U

3

12

Zbigniew Jąder

Leszno

1

3

2

3

2

11

Dieter Tetzlaff

NRD

2

2

1

3

3

11

Zygmunt Słowiński

Wrocław

3

2

2

1

2

10

Leszek Marsz

Gdańsk

2

0

3

2

1

8

Alojzy Norek

Leszno

0

D

2

2

3

7

Antoni Heliñski

Leszno

1

2

3

U

1

7

Andrzej Jurczyñski

Częstochowa

3

1

2

1

D

7

Andrzej Pogorzelski

Leszno

1

1

D

3

2

7

Jerzy Bożyk

Częstochowa

2

3

D

R

R

5

Jerzy Padewski

Gorzów Wlkp.

0

1

1

2

1

5

Paweł Protasiewicz

Zielona Góra

0

2

D

U

2

4

Czesław Piwosz

Leszno

2

1

1

U

D

4

Stanisław Nowak

Wrocław

1

0

0

0

1

2

Dieter Jensch

NRD

0

0

0

1

0

1

Jan Jąder   R1

Leszno

2

0

 

 

 

2

76,0 Plech Tetzlaff Pogorzelski Norek

77,0 Słowiński Bożyk Z Jąder Padewski

77,2 Jurczyński Piwosz Nowak Jensch

77,0  B Jąder Marsz Heliński Protasiewicz

76,2 Z Jąder Protasiewicz Pogorzelski Jensch

78,0 Bożyk Tetzlaff Piwosz Marsz

77,4 B Jader Słowiński Jurczyński Norek – d

77,4 Plech Heliński Padewski Nowak

78,0 Heliński Jurczyński Pogorzelski – d Bożyk – d
78,0 B Jader Z Jąder Tetzlaff  Nowak

79,0 Marsz Norek Padewski Jensch

77,4 Plech Słowiński Piwosz Protasiewicz – d

79,0 Pogorzelski Marsz Słowiński Nowak

78,6 Tetzlaff Padewski Jurczyński Protasiewicz – u

78,8 Z Jader Norek Piwosz – u Heliński – u

78,2 B Jader J Jader Jensch Plech – u

78,2 B Jąder Pogorzelski Padewski Piwosz – d

80,0 Tetzlaff Słowiński Heliński Jensch

81,0 Norek Protasiewicz Nowak J Jąder

78,0 Plech Z Jąder Marsz Jurczyński – d

Wyścig o Puchar Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

78,0 Plech Jurczyński B Jąder  Piwosz

   

Dieter Tetzlaf

Zenon Plech  Jerzy PadewskiBernard Jąder

Zbigniew Jąder Zenon Plech Bernard Jąder Józef Rzepka

Zenon Plech Bernard Jąder Zbigniew Jąder


06.10.1974 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka


Zdzisław Dobrucki Zbigniew Jąder Paweł Waloszek

Zbigniew Jąder

Leszno

3

3

2

3

3

14

Zdzisław Dobrucki

Leszno

2

3

2

3

2

12

Paweł Waloszek

Świętochłowice

2

2

3

3

2

12

Ryszard Jany

Wrocław

3

2

3

2

2

12

Jerzy Szczakiel

Opole

3

1

1

3

3

11

Andrzej Wyglenda

Rybnik

2

2

2

2

3

11

Marian Witelus

Opole

1

2

1

2

3

9

Mariusz Okoniewski

Leszno

0

3

3

1

1

8

Wojciech Kaczmarek

Gniezno

2

3

0

2

0

7

Zygmunt Słowiński

Wrocław

1

1

3

U

2

7

Jan Ząbik

Toruń

1

0

2

1

1

5

Jacek Goerlitz

Świętochłowice

3

U

1

0

0

4

Andrzej Węgrzyk

Rybnik

0

1

1

0

1

3

Roman Kościecha

Toruń

0

0

0

1

1

2

Dieter Jensch

NRD

1

0

0

1

0

2

Werner Mell

NRD

0

1

0

0

0

1

Antoni Heliński

Leszno

 

 

 

 

 

ns

Kazimierz Adamczak

Leszno

 

 

 

 

 

ns


 
 
od prawej Józef Rzepka kierownik drużyny Dieter Jensch, Werner Mell, Andrzej Węgrzyk, Andrzej Wyglenda, Jan Ząbik, Roman Kościecha, Ryszard Jany Zygmunt Słowiński

 
Start do biegu 6 od lewej Paweł Waloszek Jerzy Szczakiel Zbigniew Jąder  Dieter Jensch


 

76,8 Szczakiel Dobrucki Ząbik Kościecha

76.5 Jany Waloszek Słowiński Okoniewski

77,1 Jąder Wyglenda Witelus Węgrzyk

78,1 Goerlitz Kaczmarek Jensch Mell

79,8 Dobrucki Jany Węgrzyk Goerlitz – u

77,0 Jąder Waloszek Szczakiel Jensch

76,8 Kaczmarek Witelus Słowiński Ząbik

78,4 Okoniewski Wyglenda Mell Kościecha

79,8 Waloszek Dobrucki Witelus Mell

78,3 Jany Wyglenda Szczakiel Kaczmarek

78,5 Okoniewski Ząbik Węgrzyk Jensch

78,1 Słowiński Jąder Goerlitz Kościecha

78,3 Dobrucki Wyglenda Jensch Słowiński – u

78,1 Szczakiel Witelus Okoniewski Goerlitz

78,4 Jąder Jany Ząbik Mell

77,8 Waloszek Kaczmarek Kościecha Węgrzyk

79,4 Jąder Dobrucki Okoniewski Kaczmarek

78,0 Szczakiel Słowiński Węgrzyk Mell

78,9 Wyglenda Waloszek Ząbik Goerlitz

78,7 Witelus Jany Kościecha Jensch

Wyścig o Puchar Związku Młodzieży Socjalistycznej

78,2 Okoniewski Jany Witelus Goerlitz

Biegi Młodzików  o puchar ufundowany przez Józefa Olejniczaka  trenera Kadry Narodowej

89,6  Kazimierz Adamczak Włodzimierz Heliński Stanisław Gała

89,0  Jan Jąder Stanisław Pogorzelski Kazimierz Wójcik – d

Bieg finałowy

78,4 Adamczak Heliński Pogorzelski – d Wójcik  – w

 

05.10.1975 Leszno  Memoriał Alfreda Smoczyka


Jerzy Rembas

Gorzów Wlkp.

2

3

3

3

3

14

Mariusz Okoniewski

Leszno

3

3

3

1

3

13

Władimir Paznikow

ZSRR

1

3

3

3

2

12

Ryszard Jany

Wrocław

3

2

1

2

3

11

Bogusław Nowak

Gorzów Wlkp.

3

2

2

U

3

10

Jerzy Wilim

Rybnik

2

2

1

2

2

9

Wiktor Kuźniecow

ZSRR

2

3

0

3

U

8

Bernard Jąder

Leszno

2

2

2

W

2

8

Jerzy Kowalski

Leszno

1

1

3

2

D

7

Szamin Nigmatulin

ZSRR

0

0

0

3

2

5

Bolesław Proch

Zielona Góra

3

0

0

1

1

5

Antoni Heliński R1

Leszno

ns

0

2

2

1

5

Andrzej Wyglenda

Rybnik

1

1

2

1

D

5

Zygmunt Słowiński

Wrocław

1

1

1

0

D

3

Anatolij Kuźmin

ZSRR

0

1

D

1

1

3

Zbigniew Jąder

Leszno

0

D

1

U

1

2

Eugeniusz Błaszak

Gniezno

W

R

R

R

R

0

75,9  Proch Kuźniecow Kowalski Kuźmin

76,7  Jany Wilim Słowiński Z Jąder

75,1  Okoniewski Rembas Paznikow Nigmatulin

75,0  Nowak B Jąder Wyglenda Błaszak – w

77,0  Paznikow Jany Kowalski Heliński

77,0  Okoniewski Wilim Wyglenda Proch

75,2  Kuźniecow B Jąder Słowiński Nigmatulin

75,2  Rembas Nowak Kuzmin Z Jąder – d

80,2  Kowalski Nowak Wilim Nigmatulin

77,5  Rembas B Jąder Jany Proch

80,5  Paznikow Wyglenda Z Jąder Kuźniecow

80,0  Okoniewski Heliński Słowiński Kuzmin – d

77,4  Rembas Kowalski Wyglenda Słowiński

80,5  Nigmatulin A Heliński Proch Z Jąder – u

79,5  Kuźniecow Jany Okoniewski Nowak – u

80,5  Paznikow Wilim Kuzmin B Jąder – w
80,0  Okoniewski B Jąder Z Jąder Kowalski – d
78,1  Nowak Paznikow Proch Słowiński – d
79,1  Rembas Wilim Słowiński Kuźniecow – u
76,5  Jany Nigmatulin Kuzmin Wyglenda – d

 

Puchar Związku Młodzieży Socjalistycznej

77,4  Rembas Proch Jany  Okoniewski
Po raz pierwszy zawodnicy ZSRR w Memoriale od lewej
Wiktor Kuzniecow Anatolij Kuzmin Władimir Paznikow  Szamin Nigatulin


Eugeniusz Błaszak   Bolesław Proch

Ryszard Jany Zygmunt Słowiński

Jerzy Rembas  Bogusław Nowak

29.08.1976 Leszno Memoriał Alfreda SmoczykaZdzisław Dobrucki

Leszno

3

2

3

3

2

13

Bernard Jąder

Leszno

3

3

3

3

D

12

Roman Jankowski

Leszno

2

3

2

2

2

11

Mariusz Okoniewski

Leszno

UR

2

2

3

3

10

Franciszek Stach

Opole

3

3

2

1

1

10

Andrzej Maroszek

Bydgoszcz

2

2

3

2

0

9

Piotr Bruzda

Wrocław

2

2

U

2

3

9

Alfred Siekierka

Opole

1

D

3

2

2

8

Czesław Piwosz

Leszno

2

1

2

3

R

8

Wojciech Kaczmarek

Gniezno

UR

1

1

1

3

6

Bogusław Nowak

Gorzów Wlkp.

1

3

1

D

1

6

Ryszard Jany

Wrocław

D

D

D

1

3

4

Clemens Bever

NRD

0

1

1

0

2

4

Dieter Tetzlaff

NRD

1

W

0

0

1

2

Ryszard Fabiszewski

Gorzów Wlkp.

0

1

R

R

ns

1

Zygfryd Kostka

Wrocław

0

0

R

R

R

0

R1 Lech Bewicz

Bydgoszcz

3

1

0

0

0

4

R2 Ryszard Buśkiewicz

Leszno

1

1

1

 

 

3

 

71,6 RT  Jąder Bruzda Tetzlaff Jany – d

72,0  Stach Jankowski Nowak Bever

74,0 BP  Bewicz Maroszek Siekierka Kostka Okoniewski –u /w

74,0  BP Dobrucki Piwosz Bewicz Fabiszewski Kaczmarek – u/w

73,0  Jader Dobrucki Bever Siekierka – d

73,2  Stach Okoniewski Kaczmarek Jany – d

73,8  Nowak Bruzda Piwosz Kostka

74,4  Jankowski Maroszek Fabiszewski  Tetzlaff – w

73,0  Jąder Stach Buśkiewicz Bewicz

74,2  Maroszek Piwosz Bever Jany – d

74,4  Siekierka Jankowski Kaczmarek Bruzda – u

74,6  Dobrucki Okoniewski Nowak Tetzlaff

74,2  Jader Maroszek Kaczmarek Nowak – d

75,0  Dobrucki Jankowski Jany Bewicz

76,0  Okoniewski Bruzda Buśkiewicz  Bever
73,8  Piwosz Siekierka Stach Tetzlaff
75,0  Okoniewski Jankowski Buśkiewicz Jąder – d

77,5  Jany Siekierka Nowak Fabiszewski – ns
73,8  Bruzda Dobrucki Stach Maroszek
76,0  Kaczmarek Bever Tetzlaff Bewicz

Wyścig o Puchar Związku Socjalistycznej Młodzieży Polski
76,4 Jankowski Siekierka Okoniewski  Maroszek
 

Wyścig o Puchar Zarządu Okręgowego Polskiego Związku  Motorowego Puchar Miejskiego
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki
 76,0 Stach Maroszek Okoniewski  - d Bruzda – w


z lewej Clemens Bever, Marian Witelus  Alfred Siekierka

Bernard Jąder Roman Jankowski Mariusz Okoniewski Zdzisław Dobrucki Czesław Piwosz Andrzej Maroszek

Roman Jankowski Mariusz Okoniewski Zdzislaw Dobrucki

RYSZARD FABISZEWSKI

Bernard Jąder Zdzisław Dobrucki  Roman Jankowski
04.09.1977 Leszno Memoriał Alfreda Smoczyka


Bogusław Nowak

Gorzów Wlkp.

1

3

3

3

3

13

Bernard Jąder

Leszno

3

2

3

3

W

11

Jerzy Rembas

Gorzów Wlkp.

3

3

1

1

3

11

Piotr Bruzda

Wrocław

2

2

3

2

U

9

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

0

0

3

2

3

8

Andrzej Jurczyński

Częstochowa

2

2

0

2

2

8

Andrzej Tkocz

Rybnik

2

2

2

1

1

8

Mariusz Okoniewski

Leszno

W

W

2

3

2

7

Leonard Raba

Opole

1

3

1

1

1

7

Robert Słaboń

Wrocław

2

1

2

0

1

6

Czesław Piwosz

Leszno

1

1

D

D

3

5

Wojciech Kaczmarek

Gniezno

1

0

0

3

0

4

Kazimierz Adamczak

Leszno

3

0

1

 

 

4

Zdzislaw Dobrucki

Leszno

3

U

 

 

 

3

Czesław Goszczyński

Częstochowa

D

0

1

1

0

2

Jacek Goerlitz

Opole

U

1

0

0

0

1

R! Stanisław Turek

Leszno

3

2

2

2

 

9

R2 Roman Jankowski

Leszno

1

D

2

1

 

4

 

72,0 Rembas Słaboń Raba Okoniewski – w

73,6 Adamczak Tkocz Piwosz Huszcza

71,9 Jąder Jurczyński Nowak Goszczyński – d

73,1 Dobrucki Bruzda Kaczmarek Goerlitz – u
72,2 Nowak Bruzda Słaboń Adamczak

          72,8 Turek Jurczyński Jankowski Huszcza

          73,9 Raba Tkocz Goerlitz Goszczyński

          73,0 Rembas Jąder Piwosz Kaczmarek

          73,4 Huszcza Słaboń Goszczyński Kaczmarek

          74,0 Jąder Okoniewski Adamczak Goerlitz

          73,9 Nowak Turek Raba Piwosz – d

          74,1 Bruzda Tkocz Rembas Jurczyński

          73,8 Jader Turek Tkocz Słaboń

          73.4 Okoniewski Bruzda Goszczyński Piwosz – d

          74,5 Kaczmarek Jurczyński Raba Jankowski – d

          73,8 Nowak Huszcza Rembas Goerlitz

          74,0 Piwosz Jurczyński Słaboń Goerlitz

          73,5 Nowak Okoniewski Tkocz Kaczmarek

          73,4 Rembas Turek Jankowski Goszczyński

Wyścig o Puchar Zarządu Miejskiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

              73,1 Rembas Okoniewski Jankowski Huszcza


Bernard  Jąder  Bogusław Nowak  Jerzy Rembas
 
03.09.1978 Leszno  Memoriał Alfreda Smoczyka

Zenon Plech

Gdańsk

2

3

3

3

3

14

Bolesław Proch

Gorzów Wlkp.

2

3

3

2

3

13

Ryszard Fabiszewski

Gorzów Wlkp.

3

3

2

3

D

11

Mariusz Okoniewski

Leszno

3

2

3

W

2

10

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

1

1

3

3

1

9

Istvan Sziraczky

Węgry

2

2

2

1

2

9

Andrzej Marynowski

Gdańsk

3

W

0

2

3

8

Bernard Jąder

Leszno

1

3

1

3

0

8

Ryszard Jany

Wrocław

0

2

2

2

2

8

Henryk Olszak

Zielona Góra

2

1

0

0

3

6

Józef Jarmuła

Częstochowa

1

2

W

1

D

4

Dieter Tetzlaff

NRD

0

1

1

1

1

4

Wiesław Patynek

Bydgoszcz

3

D

W

0

D

3

Robert Słaboń

Wrocław

U

1

2

D

U

3

Janos Jakob

Węgry

1

0

0

0

2

3

Stanisław Turek

Leszno

U

R

R

R

R

0

Ryszard Buśkiewicz

Leszno

0

1

2

1

 

4

Henryk Brodala

Leszno

1

1

 

 

 

2

Mieczysław Woźniak

Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

 

ns

72,6 Marynowski Sziraczky Jąder Jany

73,0 Okoniewski Olszak Jakob Turek – u

71,6 Fabiszewski Plech Jarmuła Tetzlaff

73,0 Patynek Proch Huszcza Słaboń – u

72,2 Proch Okoniewski Tetzlaff  Marynowski – taśma

73,4 Fabiszewski Sziraczky Huszcza Buśkiewicz

75,0 Plech Jany Olszak Patynek – d

74,6 Jąder Jarmuła Słaboń Jakob

74,0 Plech Słaboń Buśkiewicz Marynowski

73,8 Okoniewski Sziraczky Brodala Patynek – w

73,4 Huszcza Jany Tetzlaff Jakob

72,2 Proch Fabiszewski Jąder Olszak

73,4 Huszcza Marynowski Jarmuła Olszak

71,8 Plech Proch Sziraczky Jakob

73,0 Fabiszewski Jany Brodala Słaboń – d

72,6 Jąder Buśkiewicz Tetzlaff Patynek

73,0 Marynowski Jakob Patynek – d Fabiszewski – d

73,3 Olszak Sziraczky Tetzlaff  Słaboń – u

72,4 Proch Jany Buśkiewicz  Jarmuła – d

72,4 Plech Okoniewski Huszcza Jąder

 

Puchar Klubu Kibica przy KS Unia Leszno

73,8 Huszcza Marynowski Okoniewski Olszak

 

Puchar Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

                    71,6 Proch Okoniewski Plech Fabiszewski
                Zenon Plech                           Józef Jarmuła


                Józef  Jarmuła                           Zenon Plech


26.08.1979 Leszno Memoriał Alfreda SmoczykaZenon Plech

Gdańsk

3

3

3

3

3

15

Piotr Pyszny

Rybnik

3

2

3

2

3

13

Bernard Jąder

Leszno

2

2

2

3

3

12

Stanisław Turek

Leszno

1

2

3

3

1

10

Andrzej Huszcza

Zielona Góra

3

1

2

2

2

10

Edward Jancarz

Gorzów Wlkp.

3

2

2

1

2

10

Henryk Olszak

Zielona Góra

U

3

3

W

3

9

Jacek Goerlitz

Opole

2

1

1

3

2

9

Roman Jankowski

Leszno

1

3

1

1

1

7

Józef Jarmuła

Częstochowa

0

3

2

D

D

5

Wojciech Żabiałowicz

Toruń

1

0

1

2

1

5

Andrzej Tkocz

Rybnik

2

0

0

2

D

4

Mariusz Okoniewski

Leszno

2

1

0

1

D

4

Ryszard Buśkiewicz

Leszno

U

1

0

1

2

4

Bogusław Nowak

Gorzów Wlkp.

1

0

1

U

 

2

Kazimierz Adamczak

Leszno

D

0

0

 

 

0

Włodzimierz Heliński

Leszno R1

0

0

D

 

 

0

Grzegorz Sterna

Leszno R2

1

 

 

 

 

1

71,0 Jancarz Okoniewski Żabiałowicz Buśkiewicz –u

70,8 Huszcza Tkocz  Nowak Adamczak – d

68,5 Plech Jader Turek Olszak – u

69,3 Pyszny Goerlitz Jankowski Jarmuła

71,0 Jarmuła Turek Okoniewski  Adamczak

68,6 Plech Jancarz Goerlitz Nowak

69,5 Jankowski Jąder Buśkiewicz Tkocz

69,4 Olszak Pyszny Huszcza  Żabiałowicz

69,5 Pyszny Jąder  Nowak Okoniewski

 68,6 Olszak Jancarz Jankowski Adamczak

69.6 Turek Huszcza Goerlitz Buśkiewicz

68,0 Plech Jarmuła Żabiałowicz Tkocz

70,0 Goerlitz Tkocz Okoniewski Heliński

68,5 Jąder Huszcza Jancarz Jarmuła – d

68,8 Plech Pyszny Buśkiewicz  Heliński

69,5 Turek Żabiałowicz Jankowski Nowak – u

68,0 Plech Huszcza Jankowski Okoniewski – d

69,0 Pyszny Jancarz Turek  Tkocz – d
69,6 Olszak Buśkiewicz Sterna Jarmuła – d

68,6 Jąder Goerlitz  Żabiałowicz Heliński – d

Bieg o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej

Plech Pyszny Jancarz Jąder – d

               Edward Jancarz                     Mariusz Okoniewski


od lewej Żabiałowicz Jancarz Okoniewski


Roman Jankowski


Edward Jancarz       Kazimierz Adamczak


Zenon Plech

                        Piotr Pyszny    Zenon Plech Bernard Jąder

 

 


 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free