1959 LIGA

 

19.04.1959 CZĘSTOCHOWA WŁÓKNIARZ - UNIA LESZNO 52 - 25

  UNIA LESZNO            25
 1 HENRYK ZYTO  3  2  2 2 2 11
 2  ZBIGNIEW FLEGEL  D    1
 3 ZDZISLAW WALIŃSKI  0  2  2  0  5
 4 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  1  0  2    4
 5 STANISLAW SOCHACKI  0  0  U          2
 6 JAN KUSIAK  1  1  U          2
 R MARIAN BARTKOWIAK  0       0
 R              
  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA           52 
 9 STEFAN KWOCZOŁA  3  3    6
10 BRONISŁAW IDZIKOWSKI  2  D    6
 11 STANISŁAW RURARZ  2  3  3  14
 12 ZDZISŁAW JAŁOWIECKI  3  3    8
 13 BERNARD KACPERAK  3  3  3  3  1  13
 14 TADEUSZ CHWILCZYŃSKI  1  1    5
 R JULIAN KUCIAK           NS
 R              


26.04.1959 LESZNO UNIA - KOLEJARZ RAWICZ 51 - 20

  KOLEJARZ RAWICZ            20
 1 HENRYK IGNASIAK  R  R R   0
 2  MARIAN SPYCHAŁA  1    8
 3 STANISŁAW DOMANIECKI  0  0  0    0
 4 JAN KOLBER  1  2  1  W  5
 5 WITOLS ŚWIĄTKOWSKI  U  1  U  U        3
 6 MIECZYSŁAW MENDYKA  1  U  2          3
 R JERZY HOŻOREK  1  0     1
 R              
  UNIA LESZNO           51 
 9 ZBIGNIEW FLEGEL  U  2  1  1  
10 HENRYK ŻYTO  U  12
 11 JAN KUSIAK  2  3  2    10
 12 ZDZISLAW WALIŃSKI  3  2  3  3  W  11
 13 STANISŁAW SOCHACKI  U  2  U  1    3
 14 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  3  3  3  2    11
 R MARIAN BARTKOWIAK           NS
 R              


01.05.1959 WARSZAWA LEGIA - UNIA LESZNO 56 - 22

  UNIA LESZNO           22 
 1 HENRYK ŻYTO  2 1 U 7
 2  ZBIGNIEW FLEGEL  0  R  R    0
 3 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  2  1  7
 4 MARIAN BARTKOWIAK  1  0    1
 5 JAN KUSIAK  2  U  U          3
 6 STANISŁAW SOCHACKI  1  1  1  0          3
 R LEON MAJOWICZ  1  0  0     1
 R              
  LEGIA WARSZAWA            56
 9 MARIAN KAISER  3  3  15
10 STANISŁAW KAISER  1  2  2    6
 11 JANUSZ SUCHECKI  D  D  3    6
 12 EUZEBIUSZ GOŹDZIK  3  2  2    10
 13 PAWEŁ WALOSZEK  U  3  3  2  11
 14 BRONISŁAW ROGAL  3  2  1  2    8
 R JANUSZ KOMANDOWSKI           NS
 R              


05.05.1959 WROCŁAW  SPARTA - UNIA LESZNO 41 - 37


  UNIA LESZNO            37
 1 HENRYK ŻYTO  3  3 3 2 13
 2  ZBIGNIEW FLEGEL  0  R  R    0
 3 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  3  2  2  9
 4 MARIAN BARTKOWIAK  1  1    3
 5 JAN KUSIAK  1          7
 6 STANISLAW SOCHACKI          3
 R LEON MAJOWICZ  2  0  D     2
 R              
  SPARTA WROCŁAW            41
 9 STANISŁAW SKOWRON  1  U    1
10 KONSTANTY POCIEJKOWICZ  3  15
 11 ADOLF SŁABOŃ  3  1  8
 12 ZBIGNIEW JEZIERSKI  2  2    4
 13 KRZYSZTOF KAŁUŻA  D  D  1  1    2
 14 JERZY BŁOCH  3    10
 R ANDRZEJ DOMISZEWSKI         1
 R              


10.05.1959 LESZNO UNIA - POLONIA BYDGOSZCZ 37 - 41


  POLONIA BYDGOSZCZ            41
 1 MIECZYSŁAW POŁUKARD  2  3  3 1 2 11
 2  JERZY JEŻEWSKI  1  R    1
 3 BOLESŁAW BONIN  3  U  7
 4 ZBIGNIEW SANDER  0  0    4
 5 RAJMUND ŚWITAŁA  2  1  W  3          6
 6 NORBERT ŚWITAŁA  2          11
 R ANTONI KOWALSKI         1
 R              
  UNIA LESZNO            37
 9 HENRYK ŻYTO  3  2  3  14
10 MARIAN BARTKOWIAK  R    0
 11 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  1  0    3
 12 LEON MAJOWICZ  2  2  2  0    6
 13 JAN KUSIAK  1  3  1  10
 14 STANISŁAW SOCHACKI  W  2  1  1    4
 R ZBIGNIEW FLEGEL  0       0
 R              


17.05.1959 RYBNIK GORNIK - UNIA LESZNO 48 - 30


  UNIA LESZNO            30
 1 HENRYK ŻYTO  3  3 3 1 13
 2  MARIAN BARTKOWIAK  R  0    0
 3 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  1    5
 4 KEON MAJOWICZ  0  0  0    0
 5 JAN KUSIAK  2  3        10
 6 STANISŁAW SOCHACKI  0  2  0          2
 R ZBIGNIEW FLEGEL  0       0
 R              
  GORNIK RYBNIK           48 
 9 ERWIN MAJ  1  1  R    2
10 JOACHIM MAJ  2  3  3  11
 11 STEFAN LIPP  1  1  1    4
 12 MARIAN PHILIPP  3  2  2    8
 13 BOGDAN BERLIŃSKI  1  2  2    6
 14 STANISŁAW TKOCZ  3  2  2  13
 R JÓZEF WIECZOREK  2       4
 R              


24.05.1959  LESZNO UNIA - START GNIEZNO 49 - 29


  START GNIEZNO            29
 1 JULIUSZ PTASZYŃSKI  1  2 0   6
 2  ANDRZEJ POGORZELSKI  D  U  U  3  1  4
 3 STANISŁAW GIERDAL  1    3
 4 MARCIN KWARCIŃSKI  U  1  1  2  3
 5 HENRYK CIEŚLEWICZ  1  1  W          4
 6 CZESŁAW ODRZYWOLSKI  U  3  2          8
 R JAN  ZANUSIEWICZ           NS
 R              
  UNIA LESZNO            49
 9 HENRYK ŻYTO  3  2  3  14
10 STANISŁAW BAUTA  U  1    3
 11 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  3  3  2  13
 12 STANISŁAW SOCHACKI  2  0    4
 13 JAN KUSIAK  3  3  1    9
 14 LEON MAJOWICZ  1  2  2    6
 R ZBIGNIEW FLEGEL           NS
 R              


26.06.1959 GNIEZNO START - UNIA LESZNO 46 - 32


  UNIA LESZNO            32
 1 LEON MAJOWICZ  1 1   2
 2  HENRYK ŻYTO  3  13
 3 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  2    6
 4 STANISŁAW BAUTA  1  0    1
 5 STANISŁAW SOCHACKI  2  0  1  1          4
 6 JAN KUSIAK  U  2  0  3        6
 R ZENON NOWAK           NS
 R              
  START GNIEZNO           46 
 9 JULIUSZ PTASZYŃSKI  1  1  0  0    2
10 ANDRZEJ POGORZELSKI  3  3  2  3  14
 11 HENRYK CIEŚLEWICZ  2  0  7
 12 MARIAN KWARCIŃSKI  3  2    10
 13 HENRYK RYCZKOWSKI  1  1    2
 14 CZESŁAW ODRZYWOLSKI  3  2    11
 R HENRYK KARASINSKI           NS
 R              

05.07.1959 LESZNO UNIA - GÓRNIK RYBNIK  38 - 40


  GÓRNIK RYBNIK            40
 1 STANISŁAW TKOCZ  3  3 3   12
 2  JÓZEF WIECZOREK  2  2  2  2  9
 3 JOACHIM MAJ  1 NS NS  NS     1
 4 STEFAN LIPP  U  R  R    0
 5 MARIAN PHILIPP  2  1       12
 6 BOGDAN BERLIŃSKI  0  1          3
 R KAROL PESZKE  2  0     3
 R              
  UNIA LESZNO           38 
 9 STANISŁAW BAUTA  0  R    0
10 HENRYK ŻYTO  3  3  14
 11 STANISŁAW SOCHACKI  3  1  2  2  8
 12 JAN KUSIAK  2  0  U  2    4
 13 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  3  1    7
 14 LEON MAJOWICZ  1  1  D    3
 R ZENON NOWAK  2       2
 R              


12.07.1959 BYDGOSZCZ POLONIA - UNIA LESZNO 53 - 22

  UNIA LESZNO            22
 1 LEON MAJOWICZ  0  2 NS   2
 2  HENRYK ŻYTO  D  2  NS  7
 3 STANISŁAW BAUTA  2  0    2
 4 JAN KUSIAK  D NS   5
 5 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  1  0  2  D          3
 6 STANISLAW SOCHACKI  1  D  NS          3
 R ZENON NOWAK           NS
 R              
  POLONIA BYDGOSZCZ            53
 9 MIECZYSŁAW POŁUKARD  3  3  3    12
10 ANTONI KOWALSKI  2  1  1    5
 11 RAJMUND ŚWITAŁA  2  2  3  3  13
 12 RYSZARD STACHOWAIK  1    7
 13 NORBERT ŚWITAŁA  3  3  3  14
 14 CZESŁAW SAFIAN  0  1    2
 R              
 R              


26.07.1959 LESZNO  UNIA - SPARTA WROCLAW  49 - 28


  SPARTA WROCŁAW            28
 1 KONSTANTY POCIEJKOWICZ  2  2 3 1 11
 2  TADEUSZ PUSTELNIK  1  0  R  R    1
 3 HENRYK KAŁUŻA  2  1    6
 4 ANDRZEJ DOMISZEWSKI  0    1
 5 ADOLF SŁABOŃ  2  U  1          4
 6 ZBIGNIEW JEZIERSKI  2  0  2        5
 R RUDOLF FILIP  U       0
 R              
  UNIA LESZNO            49
 9 ZENON NOWAK  U  0  1  R    1
10 HENRYK ŻYTO  3  3  3  3  15
 11 STANISŁAW SOCHACKI  3  1  3  U  10
 12 JAN KUSIAK  2  3  2    9
 13 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  3  D  2    7
 14 STANISŁAW BAUTA  2    6
 R ZBIGNIEW FLEGEL  1         1
 R              


06.09.1959 LESZNO - UNIA - LEGIA WARSZAWA  24 - 52


  LEGIA WARSZAWA            52
 1 JANUSZ SUCHECKI  2  3  1 1   7
 2  HENRYK CIORGA  2 NS     3
 3 STANISŁAW KAISER  2  D  3    6
 4 EUZEBIUSZ GOŹDZIK  3  3  2    10
 5 BRONISŁAW ROGAL  2  3  2        12
 6 PAWEŁ WALOSZEK  3  3        14
 R WIKTOR WALOSZEK           NS
 R              
  UNIA LESZNO            24
 9 HENRYK ŻYTO  3  1  1  10
10 LEON MAJOWICZ  0  0  0    0
 11 STANISŁAW SOCHACKI  D  0    2
 12 STANISŁAW BAUTA  0    0
 13 JAN KUSIAK  2  3  6
 14 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  1    4
 R ZENON NOWAK  2         2
 R              


13.09.1959 RAWICZ KOLEJARZ - UNIA LESZNO 34 - 44

  UNIA LESZNO            44
 1 STANISLAW BAUTA  1  1  D 2   4
 2  HENRYK ŻYTO  3  3  3  3  3  15
 3 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  2  W  3    5
 4 LEON MAJOWICZ  1  R  1    2
 5 JAN KUSIAK  D  2        7
 6 STANISŁAW SOCHACKI  2          10
 R ZENON NOWAK         1
 R              
  KOLEJARZ RAWICZ           34 
 9 HENRYK IGNASIAK  0  R    0
10 MARIAN SPYCHAŁA  2  1  2    7
 11 JAN KOLBER  3  3  1  10
 12 FRANCISZEK CIEŚLAWSKI  0  0  U    1
 13 MIECZYSŁAW MENDYKA  2  2    6
 14 WITOLD ŚWIĄTKOWSKI  2  3  1  0  9
 R STANISŁAW DOMANIECKI  1         1
 R              

20.09.1959 LESZNO UNIA - WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 29 - 49


  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA           49 
 1 STANISŁAW RURARZ  2 3 2 13
 2  ZDZISŁAW JAŁOWICECKI  1  0 0    3
 3 STEFAN KWOCZOLA  3    11
 4 BRONISŁAW IDZIKOWSKI  2  2    6
 5 JULIAN KUCIAK  1 3          8
 6 BERNARD KACPERAK  1  2 2          8
 R TADEUSZ CHWILCZYŃSKI  0         0
 R              
  UNIA LESZNO            29
 9 LEON MAJOWICZ  0  R    0
10 HENRYK ŻYTO 3  3  U  3  3  12
 11 STANISŁAW BAUTA  0  1  0  0    1
 12 STANISŁAW SOCHACKI  1  2  1    5
 13 ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  1    2
 14 JAN KUSIAK  3  2  1  1  1  8
 R ZENON NOWAK  1       1
 R              


TABELA KOŃCOW2A

 1 WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  14 26 301
 2 GÓRNIK RYBNIK  14  24  232
 3 LEGIA WARSZAWA  14  18 162
 4 POLONIA BYDGOSZCZ  14 17 -11
 5 START GNIEZNO  14 11 -130
 6 UNIA LESZNO  14  8 -93
 7 SPARTA WROCLAW  14  6  -253
 8  KOLEJARZ RAWICZ  14  2  -208

 ZAWODNIK  M   B     I     II     III    IV  D    U   W    PKT
HENRYK ŻYTO  14 69   44  17  3    1  3    170   
JAN KUSIAK  14  62  13  22  13  3  6   96  
ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ  14  59 10  18   20  5  86 
STANISŁAW  SOCHACKI  14  57  6  12  21  10  2  5  1   63   
LEON MAJOWICZ 11   37    7  10 16     24  
ZDZISŁAW WALINSKI  2  10  3  3  1  2       16  
STANISLAW BAUTA  7  26  5  10  4    16   
ZENON NOWAK  6  9    3    2    7   
ZBIGNIEW FLEGEL  9  13    4  1    6 
MARIAN BARTKOWIAK  6  14      4  10         4

 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free